Přihlášení

Nejnovější foto

RCEV

Kdy a kde nás najdete?

Pokud počasí dovolí - na letišti „Na Fialové louce“, pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak rovněž v pracovní dny odpoledne.

Úvodní dopis Jiřího Veselovského k nové kategorii

Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste věnovali pozornost materiálu, který je v příloze. Předesílám, že je poměrně rozsáhlý a v případě vašeho zájmu o celý obsah vám jeho přečtení, popř. studium, zabere nějaký čas.

Jedná se o Návrh prozatímních pravidel pro novou kategorii elektroletů s plánovaným termínem zavedení v roce 2010. Součástí je i povídání, ve kterém jsou srozumitelně okomentovány a zdůvodněny jednotlivé pasáže pravidel.

Diskuse k jednotlivým bodům navrhovaných pravidel bude na stránkách LMK Polanka http://lmkpolanka.cz/ . Pokud byste chtěli pomoci s osvětou, tak vám samozřejmě nikdo nebrání, abyste tento materiál umístili i na vaše webové stránky, popř. ho pustili dál ústním podáním. Ne každý má přístup k internetu a v modelářských časopisech se informace objeví až později.

Je jasné, že se ihned najde mnoho "odborníků", jak je to u nás běžným zvykem, kteří budou přesně vědět, že je všechno špatně. Dobrá zpráva je, že tito "odborníci" sami nic nedělají, takže z jejich strany nebezpečí nehrozí.

Jako pracovní skupina dáváme tento materiál k dispozici už teď, s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné udělat několik zkušebních klubových soutěží ještě letos (samozřejmě mimo Kalendář soutěží 2009). Pokud by se ukázalo, že jsou pravidla životaschopná, tak bych je letos na podzim předložil KLeM ČR ke schválení. Jen připomenu, že v případě schválení by pro sezónu 2010 měla statut prozatímních pravidel, což v praxi znamená, že by se nepořádalo MČR a nedělal celostátní žebříček.

Závěrem bych vás chtěl ještě jednou požádat o korektní přístup při studiu nových pravidel a znovu připomínám, že opravdovým a zavilým čtyřstovkářům zatím jejich kategorie beze změn zůstává (RCEJ).

Jiří Veselovský LMK Praha 213.

Leteckomodelářský klub Polanka