Přihlášení

Nejnovější foto

RCEV

Kdy a kde nás najdete?

Pokud počasí dovolí - na letišti „Na Fialové louce“, pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak rovněž v pracovní dny odpoledne.

Desatero zásad pro provoz na modelářském letišti klubu LMK- Polanka

 1. Letiště je určeno pro RC modely větroňů a elektrolety.
 2. Modely poháněné spalovacími motory musí být opatřeny účinnými tlumiči hluku a jejich provoz je povolen pouze ve výjimečných případech.
  Jejich letový koridor je určen na jižní straně od přistávací plochy letiště. Nesmí létat nad obydlenou částí v okolí letiště !
 3. Při společném létání : Pilot, který se dostaví jako první na letiště v daný den se stává řídícím létání.
  Ostatní piloti a účastníci jsou povinni dbát jeho pokynů týkajících se bezpečnosti na letišti.
  V případě předčasného odjezdu z letiště předá dohled po dohodě kolegovi z klubu.
 4. Před každým zapnutím vysílače je nutno se přesvědčit, nelétá-li již někdo na stejné frekvenci
  (dotazem u ostatních RC pilotů, nebo pohledem na tabuli obsazených kmitočtů) a vyzvednout, nebo označit na tabuli kmitočet svého kanálu.
  Po ukončení letu a vypnutí vysílače označení vrátit, nebo sejmout s tabule.
  Bez vyzvednutého označení kmitočtu vysílač nezapínat ! Ohrozil bys tím bezpečnost svou i účastníků létání ! Toto neplatí pro soupravy pracující na 2,4GHz.
 5. Pilot po vzletu modelu uvolní vzletovou a přistávací plochu.
 6. Každé přistání svého modelu hlásí pilot zřetelně účastníkům létání zvoláním. Po přistání uvolní co nejdříve přistávací plochu.
 7. Prostor pro diváky a rodinné příslušníky je vyhrazen v parkovacím prostoru. Divákům není dovoleno se volně pohybovat po vzletové a přistávací ploše letiště.
 8. Létání je na vlastní nebezpečí! Při poškození majetku nebo zdraví zodpovídá každý sám za sebe!
 9. Před opuštěním letiště nezapomeň po sobě uklidit.
 10. Parkovací plocha je určena na levém okraji letiště u příjezdové cesty.

Věřím, že při zachování všech pravidel bezpečnosti a při vzájemné toleranci se budeme na letišti scházet ke své plné spokojenosti.

S pozdravem letu a přistání zdar !

Náčelník LMK Polanka

Leteckomodelářský klub Polanka